ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Yantic Limited ("Kosmos.hk" หรือ "เรา") ("ไซต์")คุณสามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ") ตามข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้และข้อบังคับอื่น ๆ ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการ")เมื่อใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ไม่ยอมรับความสัมพันธ์ใดๆ (หุ้นส่วน ความร่วมมือ การจ้างงาน หรืออื่นๆ) ระหว่างคุณกับ Kosmos.hk ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการเป็นตัวแทนของ Kosmos.hk

Yantic Limited จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่อยู่จดทะเบียนของเราคือ Room 311, Kwan Li Industrial Building, 21 Shing Wan Road, Tai Wai, Hong Kong

Kosmos.hk ดำเนินการโดย Yantic Limited

Kosmos.hk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ นโยบายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบนโยบายและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น นโยบายความเป็นส่วนตัว และการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

การลงทะเบียน
คุณต้องลงทะเบียนกับเราก่อนใช้บริการหรือสั่งซื้อโดยการลงทะเบียน คุณรับรอง (และเรามีสิทธิ์ที่จะยึดตามคำชี้แจงดังกล่าว) ว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


เมื่อลงทะเบียน คุณต้อง:

(i) ให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(ii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนตัวของคุณ ถูกเก็บไว้อย่างเหมาะสม ;
(iii) อนุญาตให้เราถือว่ามีเพียงคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยหากคุณรู้สึกหรือสงสัยว่ามีคนยักยอกหรือใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อเราทันที

การสั่งซื้อ
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ราคาสินค้าจะต้องเป็นไปตามที่แสดงในวันที่สั่งซื้อราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้คำนวณเป็นดอลลาร์ฮ่องกง

ระบบจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอีเมลนี้ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดในการจัดส่งสำหรับรายการผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ยอมรับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) มีสต็อกสินค้าไม่เพียงพอ สั่งซื้อ

(b) ไม่สามารถจัดเตรียมการจัดส่งสำหรับพื้นที่ของคุณได้ หรือ

(c) ราคาที่ทำเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการขึ้นไปที่คุณสั่งซื้อนั้นเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์หรือราคาที่ให้ไว้ โดยซัพพลายเออร์ เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง


คุณสมบัติในการซื้อ
หากคุณต้องการซื้อสินค้าที่ Kosmos.hk คุณต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

a) อายุ 18 ปีขึ้นไป
​​b) ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้อง บัญชี PayPal หรือบัญชีที่ถูกต้องซึ่ง Kosmos.hk ยอมรับเป็นวิธีการชำระเงินและออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียด
c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้นั้นถูกต้องและถูกต้อง (รวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อจริง หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการบัญชี และข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดโดยเว็บไซต์นี้)


โดยการสั่งซื้อ สินค้าบนเว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้ Kosmos.hk เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชี PayPal ของคุณตามจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมดของคุณคุณยังอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกงที่เหมาะสม เช่น การตรวจสอบเครดิต และเพื่อส่งหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปยังหรือจากบุคคลที่สาม ในกรณีที่จำเป็นบุคคลที่สามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานอ้างอิงเครดิตหรือหน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งอาจเก็บรักษาข้อมูลไว้สำหรับตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดการชำระเงินของเรา


สินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในคลังสินค้าและการยืนยันราคาในการสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้าไม่ได้ถูกจองไว้และลูกค้ารายอื่นอาจซื้อได้


หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะยืนยันทางอีเมลว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอีเมลยืนยันนี้จะระบุ:

a) รายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณ
b) รายละเอียดราคาที่เรียกเก็บ
c) ข้อมูลการติดตามผลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ และ
d) การจัดส่ง วัสดุ


การสื่อสารนี้จะแสดงถึงการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณในนามของซัพพลายเออร์คุณสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณทางออนไลน์เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้เพื่อการขายต่อหรือการพัฒนาธุรกิจ

เรื่องต้องห้ามและการละเมิด
หากบัญชีของคุณดำเนินกิจกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ เราอาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ:

a) ใช้เทคโนโลยีใด ๆ เพื่อพยายามซ่อน การใช้หลายบัญชีหรือขัดขวางบริการใด ๆ ของเราในทางใดทางหนึ่ง
b) ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น เกลียดชัง เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ที่น่ารังเกียจ
c) โปรโมตหรือส่งสแปมใดๆ
d) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลเท็จใดๆ
Kosmos.hk ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีใด ๆ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในกรณีนี้ เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยุติบัญชี

ทรัพย์สินทางปัญญา
ซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมด (ซึ่งหมายถึงหรือรวมถึงข้อความ เสียงหรือเพลง วิดีโอ รูปภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ) บน Kosmos.hk คือ Kosmos ทรัพย์สินทางปัญญาของ hk ทำงานและได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และบทบัญญัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศการใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลและ/หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์จะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Kosmos.hk หรือผู้อนุญาตบุคคลที่สามห้ามเผยแพร่ คัดลอก เผยแพร่ ขาย หรือออกใบอนุญาตเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจาก Kosmos.hkการกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดผลเสียหายทางแพ่งหรือถูกลงโทษทางอาญา

Kosmos.hk ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขบริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดหรือในช่วงเวลาใดก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตาม


ลิงก์ของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์นี้อาจมีเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ได้รับการจัดการหรือจัดเตรียมโดย Kosmos.hkเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และทรัพยากรดังกล่าวได้ ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือข้อกล่าวหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และทรัพยากรดังกล่าวKosmos.hk จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ภายนอกเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและบริการของเว็บไซต์ดังกล่าวรายละเอียดสินค้า
Kosmos.hk จะพยายามให้แน่ใจว่าเนื้อหาและคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาและคำอธิบายผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาดหากคุณรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย Kosmos.hk ไม่เป็นไปตามคำอธิบาย โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเราราคา
ราคาที่ระบุบนเว็บไซต์นี้เป็นราคาในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงเว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดที่ชัดเจน การยอมรับคำสั่งซื้อของคุณถือเป็นข้อตกลงในการชำระราคาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เราพยายามให้แน่ใจว่าราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาทั้งหมดนั้นถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆหากเราพบว่าราคาของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อไม่ถูกต้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและคุณจะมีตัวเลือกในการยืนยันหรือยกเลิกคำสั่งซื้ออีกครั้งหากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการยกเลิก

หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณไม่ใช่บัญชีดอลลาร์ฮ่องกง การเรียกเก็บเงินครั้งสุดท้ายจะถูกคำนวณในสกุลเงินในบัญชีของคุณโดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้บังคับในวันที่ประมวลผลธุรกรรม .ยอมรับคำสั่งซื้อ
เมื่อคุณป้อนข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการชำระเงิน และส่งคำสั่งซื้อ เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันการรับคำสั่งซื้ออีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันการรับคำสั่งซื้อและไม่ได้หมายถึงการยอมรับคำสั่งซื้อเมื่อเราส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว หมายความว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับแล้ว และสัญญาของคุณกับ Kosmos.hk เสร็จสมบูรณ์แล้วเฉพาะรายการที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันที่ส่งเมื่อจัดส่งสินค้าเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในสัญญาดังนั้นสัญญาการขายทั้งหมดจึงสรุปในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นภาษาจีน


การจัดส่ง
วิธีการจัดส่ง

คำแนะนำในการให้บริการจัดส่ง
ก่อนที่จะใช้รหัสส่งเสริมการขายสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง การซื้อใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ HKD$600 ขึ้นไป คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการจัดส่งฟรี (จำกัดสถานที่จัดส่งแห่งเดียว)สำหรับการซื้อที่ต่ำกว่า HK$600 ก่อนใช้รหัสส่งเสริมการขาย จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่ง


สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งไปยังฮ่องกง Kosmos.hk จะจัดส่งโดยบริษัทจัดส่งในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

วิธีจัดส่ง

การเก็บค่าขนส่ง:
มูลค่าสุทธิรวมของคำสั่งซื้อ (HKD)
น้อยกว่า $600

จัดส่งฟรี:
มูลค่าสุทธิรวมของคำสั่งซื้อ (HKD)
$600 หรือสูงกว่า

วันทำการ :

สถานี SF Express/BT Smart Cabinet 1~3 วัน

7-Eleven/ ร้านสะดวกซื้อ Circle K 3~5 วัน

ที่อยู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์/ที่พักอาศัย 1 ~3 วันขอบเขตการจัดส่ง ระยะเวลา และเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

ระยะเวลาการจัดส่งทั่วไป: วันจันทร์ถึงวันเสาร์

ระยะเวลาการจัดส่ง

ก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 17:30 น. ต่อวัน

ขึ้นอยู่กับการจัดหาสินค้าคงคลังและวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ หากรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสต็อก เวลาในการจัดส่งอาจขยายออกไป ขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ ความคืบหน้าการจัดส่ง


การเตรียมการจัดส่งแบบพิเศษ


หากคุณมีข้อกำหนดในการจัดส่งแบบพิเศษ โปรดไปที่ส่วน "คำขอจัดส่งแบบพิเศษ" ของหน้า "เวลาจัดส่ง" ของกระบวนการชำระเงิน มีการระบุไว้ในคอลัมน์ว่าฝ่ายบริการลูกค้า Kosmos.hk จะโทรหาคุณเพื่อจัดเตรียมรายละเอียดและหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้


หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อดำเนินการ


การจัดการพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้าย
เมื่อสัญญาณพายุถูกยกขึ้น จะมีการเตือนพายุฝนสีแดงหรือสีดำ หรือเราตัดสินว่าการจัดส่งไม่ปลอดภัย บริการจัดส่งจะดำเนินไป จะถูกเลื่อนออกไปบริษัทของเราจะติดต่อคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงวันจัดส่ง
เรื่องทั่วไป
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


บริษัทของเรารับชำระด้วย VISA, MasterCard, American Express และ PayPal


หากจำเป็น เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม HK$0.5 ต่อถุงพลาสติกหนึ่งใบตามกฎหมายของฮ่องกง


คำสั่งซื้อที่ไม่สามารถจัดส่งได้
คำสั่งซื้อบางรายการจะถูกส่งคืนเนื่องจากไม่ทราบที่อยู่สำหรับจัดส่ง ตู้ไปรษณีย์ ที่อยู่โรงแรม การจัดส่งหลายครั้งโดยไม่มีใครรับ ฯลฯ

เมื่อบริษัทไปรษณีย์ส่งคืนพัสดุให้เรา เราจะหักค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการเดิมจากการคืนเงิน และส่วนที่เหลือจะได้รับการประมวลผลตาม "นโยบายการคืนเงิน" และ "เวลาการคืนเงิน"

หากสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง การพยายามจัดส่งที่ล้มเหลวโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ สินค้าที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้ลงนาม หรือสินค้าที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ที่ส่งคืนโดยบริษัทจัดส่ง) สินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งคืนไปยัง Kosmos ฮ่องกงในเวลานั้น เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลและจัดการเรื่องการคืนเงิน

การแจ้งเตือนการจัดส่งคำสั่งซื้อ
สำหรับคำสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คำสั่งซื้อส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งภายในสองวันทำการหากคุณเลือกและเมื่อมีการส่งมอบคำสั่งซื้อให้กับบริษัทขนส่งที่เราแนะนำให้จัดส่ง เราจะส่งอีเมล "แจ้งการจัดส่งคำสั่งซื้อ" ให้คุณในนามของคุณ โดยปกติแล้วอีเมล "แจ้งเตือนการจัดส่งคำสั่งซื้อ" จะถูกส่งภายใน 1 ถึง 3 วัน หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อของคุณแล้วอีเมลจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดส่ง หมายเลขติดตามคำสั่งซื้อ และลิงก์เว็บของบริษัทไปรษณีย์สำหรับบริการสอบถามข้อมูลออนไลน์ของคุณ

หากคุณไม่ได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าทันที โปรดทราบว่าผู้ให้บริการอีเมลอาจเข้าใจผิดว่าเป็นอีเมลขยะและถูกบล็อก
ติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งคำสั่งซื้อ
ลูกค้าทั้งหมดของ Kosmos.hk สามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถไปที่ "บัญชีของฉัน>รายละเอียด>หมายเลขติดตาม" เพื่อตรวจสอบหมายเลขที่เกี่ยวข้อง Kosmos.hk ให้บริการติดตามลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในการซื้อลูกค้าสามารถไปที่ลิงก์ "ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน" ในอีเมลยืนยันหรือลิงก์ต่อไปนี้ และป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อในอีเมลเพื่อตรวจสอบ:SF Express:

http://www.sf-express.com/hk/tc/dynamic_function/waybill/ที่อยู่ในการจัดส่งที่มีอยู่

ที่อยู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
ที่พักอาศัย
สถานี SF Express
โดยตู้อัจฉริยะ


ที่อยู่อีเมลจะไม่ได้รับการยอมรับหมายเหตุในการเลือก SF Express
เมื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเลือกให้จัดส่งพัสดุ Kosmos.hk ไปยังสถานี SF หรือไปยังอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์/ที่อยู่อาศัยที่กำหนด ที่อยู่เมื่อลูกค้าไปรับพัสดุที่สถานี SF Express พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเมื่อมารับพัสดุหากลูกค้าไม่เลือก "สถานีด่วน SF" ที่กำหนดไว้ในที่อยู่ ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันว่ามีการจัดส่งไปยังที่อยู่อุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์/ที่อยู่อาศัยที่กำหนดหรือไม่ ลูกค้าอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อใด รับสินค้าเราขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อ SF Express หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ SF Express เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาทำการจริงของจุดรับสินค้าด้วยตนเอง(หมายเหตุ: ที่อยู่ของสถานี SF Express และเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)สำหรับรายละเอียด โปรดโทร:สายด่วนบริการลูกค้า SF: (852) 2730 0273รายชื่อที่อยู่ของสถานี SF Express:

http://www.sf-express.com/hk/tc/dynamic_function/S.F.Network/SF_store_address/

รายชื่อที่อยู่ของตู้เก็บของ SF Express:

http://www.sf-express.com/hk/tc/other_services/intelligent_cabinet/intelligent_cabinet_network/

หากคุณเลือกบริการรับพัสดุด้วยตนเองที่สถานี SF โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับพัสดุที่สถานี SF:

เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว หมายเลขติดตามจะถูกแนบไปกับพัสดุลูกค้าสามารถติดตามพัสดุและตรวจสอบว่ามาถึงที่สถานี SF ที่คุณเลือกแล้วหรือไม่
SF Express จะติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์หรือข้อความ
ลูกค้าจะต้องมารับพัสดุภายในสามวันหลังจากได้รับการติดต่อจาก SF Express สินค้าที่ค้างชำระที่ยังไม่มารับจะถูกส่งกลับไปยัง Kosmos.hk


อีเมลยืนยัน


หลังจากกระบวนการซื้อเสร็จสิ้น ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังลูกค้า กระบวนการนี้ระบุว่าจะเริ่มการเตรียมการสั่งซื้อและการจัดส่ง ตรวจสอบการซื้อในขณะนั้น สินค้า วิธีการจัดส่ง และที่อยู่จัดส่งถูกต้องหรือไม่ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Kosmos.hk ทันที(สอบถามทางอีเมล: customercare@Kosmos.hk)การคืนสินค้า
การคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อที่ Kosmos.hk มีสิทธิ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า วันที่ให้บริการรับประกันการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยนจะเป็น (ขึ้นอยู่กับบันทึกการอนุมัติของ Hong Kong Post หรือการจัดส่งด่วน) โปรดติดต่อเราก่อนส่งคืนหรือเปลี่ยนสำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ "นโยบายการคืนเงิน" ใน "ความช่วยเหลือ" ของ Kosmos.hkสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
โปรดเข้าใจว่าเราไม่ยอมรับการคืนสินค้า การคืนเงิน หรือการคืนสินค้า หรือการแลกเปลี่ยนในสถานการณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

ระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หมดอายุแล้ว 14 วัน
ผลิตภัณฑ์ถูกเปิดหรือใช้แล้ว (เช่น เทปหรือกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมถูกแกะออก)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหาย เสียหาย หรือไม่สมบูรณ์
สินค้าลดราคา ลดล้างสต๊อก หรือลดราคาที่ระบุว่าไม่รับคืนจะได้รับการยอมรับ
ของสมนาคุณและของขวัญขนาดทดลองใดๆ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยไม่มีการคัดค้าน
ขั้นตอนการคืนสินค้า
หากคุณต้องการคืนสินค้า โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ บรรจุสินค้าและส่งคืน:

กรุณามา ขั้นแรก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการคืนสินค้าจากเว็บไซต์ Kosmos.hk และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส่งแบบฟอร์มใบสมัครคืนผ่าน WhatsApp หรืออีเมล customercare@kosmos.hk แผนกบริการลูกค้าจะดำเนินการกับใบสมัครของคุณโดยเร็วที่สุดและส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของผู้ใช้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการคืนสินค้าแล้ว โปรดห่อสินค้าที่จะส่งคืนให้ถูกต้องและแนบสำเนาอีเมลและใบส่งสินค้า

โปรดทำเครื่องหมายการคืนสินค้าเป็น [Kosmos.hk Order Return] และส่งไปที่: ห้อง 03, 4th Floor, Qunli Industrial Building, 21-23 Shing Wan Road, Tai Wai เราขอแนะนำให้คุณเลือกวิธีการจัดส่งพร้อมฟังก์ชั่นการติดตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าสูญหายระหว่างการคืนสินค้าลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทของเราด้วยตนเองได้
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมด


นโยบายการคืนเงิน
โปรดทราบว่าเราต้องตรวจสอบและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนก่อนคืนเงิน หากพบว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามกฎการคืนและเปลี่ยนของเรา การคืนสินค้าทั้งหมดจะไม่ถูกส่งคืน หรือคืนเงิน Kosmos.hk จะไม่รับผิดชอบในการคืนสินค้า

เมื่อทำการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการของคำสั่งซื้อเดิม เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกเราจะคืนเงินจำนวนสินค้าทั้งหมดให้กับคุณหากสินค้าที่คุณคืนมาพร้อมกับของขวัญส่งเสริมการขายหรือสินค้าที่ซื้อในราคาพิเศษคุณต้องคืนสินค้าพร้อมกันไม่เช่นนั้นการคืนเงินจะไม่ได้รับการดำเนินการหากไม่ส่งคืนของขวัญที่แนบมา มูลค่าของของขวัญหรือข้อเสนอพิเศษจะถูกหักออกจากการคืนเงินเวลาคืนเงิน
วิธีการคืนเงินจะเหมือนกับวิธีการชำระเงินและบัญชีที่เลือกเมื่อทำการซื้อ

วิธีการคืนเงิน

เวลาการคืนเงิน

ตรวจสอบ

1 สัปดาห์

บัตรเครดิต

4 ถึง 6 สัปดาห์

PayPal

2 ถึง 3 สัปดาห์เนื่องจาก Kosmos.hk ไม่สามารถให้บริการคืนเงินเป็นเงินสดได้ชั่วคราว ดังนั้นเราจึงจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยการฝากธนาคาร ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เราจะดำเนินการด้วยเช็ค (เป็นดอลลาร์ฮ่องกง)คำสั่งซื้อที่ไม่สามารถจัดส่งได้
คำสั่งซื้อบางรายการจะถูกจัดส่งเนื่องจากที่อยู่จัดส่งที่ไม่รู้จัก ตู้ไปรษณีย์ ที่อยู่โรงแรม การจัดส่งหลายครั้ง จะไม่มีใครรับพัสดุ หรือ ผู้รับจะปฏิเสธที่จะรับพัสดุที่ถูกส่งคืนเนื่องจากเหตุผลอื่น

เมื่อบริษัทไปรษณีย์ส่งคืนพัสดุให้เรา เราจะหักค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการเดิมจากการคืนเงิน และส่วนที่เหลือจะได้รับการประมวลผลตาม "นโยบายการคืนเงิน" และ "เวลาการคืนเงิน"ความเป็นเจ้าของ
ความเสี่ยงทั้งหมดในผลิตภัณฑ์จะส่งถึงคุณเมื่อจัดส่ง แต่ Kosmos.hk ยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้รับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุสุดวิสัย
หากเกิดจากสาเหตุ "เหตุสุดวิสัย" ใด ๆ (รวมถึงเหตุเพลิงไหม้ การบาดเจ็บล้มตาย อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ กฎหมายใด ๆ ของ Hong Kong Special รัฐบาลเขตปกครองหรือหน่วยงานใดๆ คำสั่ง ประกาศ กฎระเบียบ ข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนด การนัดหยุดงาน ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานหรือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ การขาดแคลนหรือขาดการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ความล่าช้าในการขนส่ง หรือเหตุผลอื่นใด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Kosmos.hk (ไม่ว่าจะคล้ายกับเหตุผลที่กล่าวข้างต้น)) ทำให้ Kosmos.hk ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เว็บไซต์นี้ได้ Kosmos.hk จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนี้ภายในขอบเขตของ อุปสรรคดังกล่าวข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัท พนักงาน ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า "Kosmos.hk") ไม่รับรองหรือรับประกันว่า:

(i) ความสมบูรณ์ คุณภาพ การดำเนินงาน การใช้งาน ความถูกต้องหรือทันเวลา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใดๆ

(ii) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ร้องขอ จัดหา หรือได้รับผ่าน Kosmos.hk หรือตาม ข้อมูล;

(iii) การเข้าถึง Kosmos.hk หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณจะไม่หยุดชะงัก หรือข้อมูลจะถูกต้อง หรือข้อมูลจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือไม่ปนเปื้อนหรือทำลายล้าง;

คุณไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลได้Kosmos.hk จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งทางอ้อมหรือโดยตรงที่คุณประสบอันเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาหรือใช้ข้อมูลหรือเว็บไซต์นี้การชดใช้ค่าเสียหายและการปลดเปลื้อง
คุณตกลงที่จะถือว่าเราไม่เป็นอันตรายและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา ได้แก่ Kosmos.hk (รวมถึงพนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต) ตามคำขอของเราและซัพพลายเออร์ ) ชดเชยความรับผิด การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดให้ครบถ้วน รวมถึงค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการโดยคุณซึ่งรวมถึงการใช้งานไซต์ของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการกระทำของคุณหรือขาดการดำเนินการหากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต่อพฤติกรรมของคุณ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้สละการใช้สิทธิและแนวทางแก้ไขของเราในกรณีอื่น ๆ ของการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการข้อร้องเรียน
เรามีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขข้อโต้แย้งได้ทันทีหากเกิดขึ้นหากคุณมีข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คำตอบที่น่าพอใจแก่คุณ