dasar privasi

Penyata Dasar Privasi

Kami adalah Yantic Limited (secara kolektif dirujuk sebagai "kami" atau "KOSMOS.HK") dan kami memiliki dan mengendalikan tapak KOSMOS.HK (secara kolektif dirujuk sebagai "tapak kami" atau "KOSMOS.HK" Kami tapak menawarkan cara yang mudah untuk membeli-belah dalam talian melalui Internet, termasuk dengan menggunakan aplikasi kami, dan juga menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah sehenti (dirujuk sebagai "perkhidmatan" Kami menyedari kepentingan privasi anda dan mengekalkan kerahsiaan peribadi anda maklumat Polisi Privasi ini terpakai kepada semua produk dan perkhidmatan yang kami sediakan dan menetapkan cara kami boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda ditadbir oleh dan mematuhi keperluan Ordinan Data Peribadi (Privasi) (Bab 486). ). Sila luangkan masa untuk menyemak Penyata Dasar Privasi ini yang menerangkan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda, cara kami menggunakannya dan hak anda.

Dasar Syarikat Kami

Anda tidak perlu membekalkan sebarang data peribadi untuk mengakses tapak kami Walau bagaimanapun, apabila anda menyertai, mengakses atau mendaftar ke mana-mana perkhidmatan kami, data peribadi dikumpul daripada anda untuk membolehkan kami menyediakan anda. perkhidmatan tersebut Anda boleh menolak untuk memberikan kami data peribadi yang diminta, tetapi dalam kes sedemikian kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kepada anda Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk menggunakan data tersebut seperti yang ditetapkan. dalam Pernyataan Dasar Privasi ini.

Penyata Dasar

 1. Jenis Data Peribadi Dikumpul

1.1 [Apabila melawat tapak kami, pelayan web kami merekodkan butiran teknikal peranti yang anda gunakan untuk mengakses tapak kami buat sementara waktu, seperti jenis dan versi penyemak imbas, sistem pengendalian yang dipasang dan tetapan peranti Selain itu, kami merekodkan IP anda alamat dan, jika anda telah mengakses tapak kami daripada peranti seperti telefon mudah alih, Pengecam Peranti Unik peranti anda Selanjutnya, pelayan web kami mengumpul data tertentu yang dihantar secara automatik oleh penyemak imbas web anda.

Data ini termasuk:-

 • Alamat Protokol Internet (IP) Anda
 • Alamat tapak web daripada anda telah melawati tapak kami
 • Sub-halaman Kosmos.hk

1.2 Apabila anda mendaftar untuk akaun, kami merekodkan nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda [Apabila anda log masuk ke tapak kami sebagai ahli dan melayari laman web kami, kami merekodkan maklumat yang anda berikan kepada kami, seperti sejarah pesanan anda. , pilihan jenama dan sebarang butiran lain yang anda tambahkan pada profil anda.]

1.3 Apabila anda membuat pembelian, kami merekodkan alamat pengebilan dan penghantaran anda untuk tujuan transaksi [Walau bagaimanapun, kami tidak menyimpan butiran kad kredit anda atau butiran pembayaran lain.]

1.4 Apabila anda melanggan Surat Berita kami, kami mengumpul nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda.

1.5 Apabila anda menyerahkan sebarang maklum balas atau maklumat melalui tapak kami, panggilan telefon, Whatsapp atau e-mel, kami menyimpan butiran hubungan anda untuk tujuan membuat susulan maklum balas anda dan menjawab pertanyaan anda.

1.6 Apabila anda menghubungi pasukan penjagaan pelanggan kami, kami mungkin merekodkan butiran interaksi untuk mengesan pertanyaan anda dan memenuhi keperluan anda dengan lebih baik.

1.7 Untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami, pengalaman membeli-belah anda dan untuk memenuhi keperluan dan pilihan anda, kami mungkin meminta anda memberikan data tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada:-

(i) jantina anda;

(ii) hobi dan aktiviti masa lapang anda; dan

(iii) produk dan perkhidmatan berkaitan lain yang telah anda langgan.

Peruntukan data di atas adalah pilihan dalam kebanyakan kes, kecuali apabila perkhidmatan yang diminta oleh anda daripada kami adalah perkhidmatan yang diperibadikan atau apabila penyediaan produkt oleh kami kepada anda adalah bergantung pada penyediaan semua data yang diminta Anda memahami dan mengakui bahawa keengganan untuk memberikan data yang diminta tersebut boleh menghalang kami daripada menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan kepada anda atau menyediakan produk yang diminta di mana penyediaan produk bergantung kepada. penyediaan data tersebut.

1.8 Anda mestilah berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar sebagai ahli tapak kami, melanggan Surat Berita kami, dan/atau membuat pesanan di tapak kami Tapak kami tidak ditujukan untuk kanak-kanak dan kami tidak akan mengumpul maklumat secara sengaja mana-mana orang yang berumur di bawah 18 tahun.

 1. Penggunaan maklumat pengenalan peribadi yang dikumpul

2.1 Kami menggunakan data anda untuk membolehkan anda melawati tapak kami dan mencipta statistik penggunaan agregat dan tanpa nama berdasarkan data yang dihantar secara automatik, yang membolehkan kami menjejaki penggunaan tapak kami dan untuk memenuhi permintaan dan jangkaan anda dengan lebih baik Selain itu, kami memproses data peribadi yang dikumpul daripada anda untuk semua tujuan berikut:

(i) untuk memenuhi pesanan anda dan mengekalkan akaun dalam talian anda;

(ii) untuk memproses pesanan dan untuk menyesuaikan perkhidmatan kami mengikut kehendak anda;

(iii) untuk mengurus dan membalas sebarang maklum balas, pertanyaan atau aduan kepada pasukan penjagaan pelanggan kami;

(iv) untuk memperibadikan tapak kepada anda dan menunjukkan kepada anda kandungan yang kami fikir anda akan paling berminat, berdasarkan maklumat akaun anda, sejarah pembelian anda dan aktiviti penyemakan imbas anda;

(v) untuk menambah baik dan menyelenggara tapak, dan memantau penggunaannya;

(vi) untuk penyelidikan pasaran, cth. kami mungkin menghubungi anda untuk mendapatkan maklum balas tentang produk kami;

(vii) untuk menghantar mesej pemasaran kepada anda dan menunjukkan kepada anda pengiklanan yang disasarkan, di mana kami mendapat persetujuan anda atau dibenarkan berbuat demikian;

(viii) untuk tujuan keselamatan, untuk menyiasat penipuan dan jika perlu untuk melindungi diri kami dan pihak ketiga;

(ix) untuk tujuan pengauditan atau tujuan usaha wajar lain berkaitan dengan transaksi komersial atau korporat yang melibatkan kami;

(x) untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami; dan

(xi) Jika perlu, kami juga boleh menggunakan data peribadi anda untuk menguatkuasakan hak pihak ketiga kami.

2.2 Kami bergantung pada asas undang-undang berikut, di bawah undang-undang perlindungan data, untuk memproses data peribadi anda:

(i) apabila pemprosesan diperlukan untuk melaksanakan kontrak dengan anda, atau mengambil langkah sebelum membuat kontrak dengan anda (cth. apabila anda telah membuat pembelian dengan kami, kami menggunakan data peribadi anda untuk memproses pembayaran dan memenuhi pesanan anda);

(ii) kami telah memperoleh persetujuan anda (cth. apabila anda menghubungi kami dengan maklum balas atau pertanyaan atau aduan, di mana anda menambah maklumat pilihan pada profil akaun anda, atau jika anda bersetuju untuk menerima pemasaran daripada kami dan

);

(iii) Ia adalah demi kepentingan sah kami sebagai platform e-dagang untuk mengekalkan dan mempromosikan perkhidmatan kami. Kami sentiasa berusaha untuk memahami lebih lanjut tentang pelanggan kami untuk menawarkan produk dan pengalaman pelanggan yang terbaik anda untuk menyesuaikan pandangan anda terhadap tapak kami, untuk menjadikannya lebih menarik dan relevan berkenaan dengan produk dan tawaran yang dilihat.

 1. Pemasaran langsung

Jika anda telah memberikan persetujuan anda dan tidak menarik diri kemudiannya, kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk menjalankan aktiviti promosi dan pemasaran langsung berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami dan anda mungkin menerima panggilan telefon daripada kami atau daripada syarikat gabungan kami, e-mel dan mel terus yang mengandungi bahan promosi dari semasa ke semasa dengan anda terutamanya melalui e-mel Jika anda tidak mahu menerima sebarang bahan promosi dan pemasaran langsung daripada kami atau tidak mahu menerima jenis bahan promosi dan pemasaran langsung tertentu atau tidak mahu menerima bahan tersebut melalui sebarang cara tertentu. daripada komunikasi, anda boleh berhenti melanggan komunikasi pemasaran langsung dengan mengklik pada pautan nyahlanggan yang terkandung dalam setiap e-mel promosi, dan kami akan menarik diri anda daripada penyenaraian mel tanpa sebarang kos kepada anda, anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan kami dengan menghubungi 5684 9288 untuk membatalkan langganan komunikasi pemasaran langsung kami.

 1. Pendedahan data kepada ketiga pihak

4.1 Kami menghantar data peribadi yang dikumpul berkaitan dengan pengendalian pesanan kepada pembekal perkhidmatan yang membantu kami memproses pesanan anda Khususnya, ini berkaitan dengan penyedia perkhidmatan pengebilan kad kredit, setakat yang perlu untuk menghantar data untuk. tujuan pemprosesan pembayaran.

4.2 Kami juga mendedahkan data peribadi di bawah keadaan berikut:

(i) pendedahan kepada syarikat yang merupakan syarikat induk kami atau syarikat subsidiari lain;

(ii) pendedahan kepada syarikat lain di mana ia perlu untuk operasi tapak kami;

(iii) pendedahan kepada pembekal dan penyedia perkhidmatan kami yang bekerja untuk kami, seperti pemproses pembayaran dan syarikat penghantaran/logistik;

(iv) pendedahan kepada penasihat profesional dan undang-undang kami;

(v) pendedahan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pencegahan dan pengesanan penipuan;

(vi) pendedahan kepada penguatkuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan lain, cth. untuk melaporkan penipuan atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah;

(vii) berkaitan dengan usaha wajar yang dilakukan untuk transaksi komersial atau korporat, data peribadi pelanggan kami mungkin didedahkan Dalam keadaan ini, kami akan membuat percubaan yang munasabah untuk memastikan penerima akan terikat dengan syarat ini Pernyataan Dasar Privasi;

(viii) sebaliknya jika kami mendapat persetujuan anda atau sebaliknya dibenarkan secara sah untuk berbuat demikian.

 1. Keselamatan

Semua data peribadi yang anda berikan kepada kami dirahsiakan dan dilindungi di tapak kami dengan akses terhad oleh kakitangan yang diberi kuasa sahaja [Kami memastikan data disulitkan apabila meninggalkan tapak kami.]

 1. Penggunaan kuki

6.1 Kami menggunakan kuki dan teknologi serupa di tapak web kami untuk menyediakan kefungsian kepada pelawat dan menjadikan lawatan dalam talian anda lebih menyeronokkan dan diperibadikan Kuki adalah fail kecil dan sering disulitkan yang disimpan dalam direktori penyemak imbas anda mengenal pasti anda sebagai pelanggan tertentu dan untuk menyimpan pilihan peribadi anda apabila menggunakan laman web kami dan maklumat teknikal anda ialah anda tidak perlu memasukkan maklumat yang terkandung dalam kuki setiap kali anda melawati laman web kami semestinya mengandungi atau mendedahkan maklumat peribadi, walau bagaimanapun, anda memasukkan maklumat peribadi di tapak web kami, ini mungkin dikaitkan dengan data yang disimpan dalam kuki lain tidak mempunyai akses kepada fail ini.]

6.2 [Kami menggunakan Google Analitis di tapak web kami Ini ialah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google Inc. yang membolehkan pengumpulan statistik terperinci tentang trafik tapak web dan sumbernya Kami menggunakan Google Analitis semata-mata untuk tujuan statistik, seperti dalam untuk menjejaki bilangan pengguna yang telah mengklik pada item tertentu maklumat produk Google Analytics adalah berdasarkan maklumat kuki dan rekod abdaripada penggunaan tapak web kami termasuk alamat IP anda Untuk menghalang pengguna daripada dikenal pasti oleh alamat IP mereka, kami menggunakan kod khusus untuk memastikan alamat IP anda direkodkan semata-mata dalam bentuk terpotong (dan oleh itu tanpa nama). mungkin untuk mengenal pasti pengguna individu dengan alamat IP terpotong ini Maklumat yang direkodkan oleh Google Analitis dihantar ke Google Inc. yang berpangkalan di Amerika Syarikat diperakui sendiri di bawah Perisai Privasi untuk memberikan perlindungan yang mencukupi bagi data peribadi anda di bawah undang-undang EU . Anda boleh menghalang data itu daripada dikumpul dan dipindahkan ke Google Inc. dengan memuat turun dan memasang pemalam yang tersedia di pautan berikut: tools.google.com/dlpage/gaoptout.]

6.3 [Tetapan lalai kebanyakan penyemak imbas membolehkan penerimaan kuki Dalam tetapan penyemak imbas anda, anda boleh melumpuhkan sepenuhnya penggunaan kuki, menghalang peletakan kuki tertentu atau diminta untuk dimaklumkan setiap kali permintaan dibuat. kuki. Untuk maklumat lanjut tentang tetapan ini, sila rujuk bahagian "Bantuan" pelayar anda. Anda boleh melumpuhkan kuki anda atau memadam kuki sedia ada pada komputer anda fungsi tertentu tapak kami tidak akan berfungsi dengan betul.]

 1. Penyimpanan dan Pengekalan Data

[Kami akan menyimpan data peribadi anda selama kami memerlukannya untuk tujuan yang dinyatakan di atas, jadi tempoh ini akan berbeza-beza bergantung pada interaksi anda dengan kami, contohnya, jika anda telah membuat pembelian dengan kami, kami akan menyimpan rekod pembelian anda untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan invois, cukai dan waranti Kami juga mungkin menyimpan rekod surat-menyurat dengan anda (cth. jika anda telah membuat aduan tentang produk) selama yang diperlukan untuk melindungi kami. daripada tuntutan undang-undang jika kami tidak lagi perlu menyimpan maklumat anda, kami akan memadamkannya. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda berhenti melanggan komunikasi pemasaran kami, kami akan menyimpan rekod alamat e-mel anda untuk memastikan kami tidak menghantar pemasaran kepada anda. e-mel pada masa hadapan.]

 1. Hak anda

8.1 Anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan maklumat peribadi anda:

(i) untuk mengakses maklumat anda dan untuk menerima maklumat tentang penggunaannya;

(ii) supaya maklumat anda diperbetulkan dan/atau dilengkapkan;

(iii) untuk membantah penggunaan maklumat anda; dan

(iv) untuk menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan maklumat anda, di mana persetujuan adalah asas undang-undang pemprosesan, cth. langganan e-mel pemasaran kami.

Jika anda ingin menggunakan hak anda atau jika anda mempunyai sebarang soalan tentang data yang kami pegang tentang anda atau penggunaannya, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa melalui e-mel (customercare@kosmos.hk) atau melalui pos ke alamat berikut: -

Unit 11, 3/F, Bangunan Perindustrian Kinglet

21-23 Jalan Shing Wan, Tai Wai

Wilayah Baru, Hong Kong

Attn: [Khidmat Pelanggan Kosmos]

Sila ambil perhatian bahawa maklumat peribadi tersebut mungkin diperlukan untuk membuat pembelian atau untuk memanfaatkan promosi di tapak kami.

8.2 Untuk langganan dan penerimaan e-mel pemasaran, kami mematuhi dasar ikut serta/pilih keluar Jika anda ingin menarik diri daripada menerima e-mel daripada kami, sila klik pautan nyahlanggan yang disertakan dalam setiap mesej menghubungi anda dengan mesej perkhidmatan dari semasa ke semasa (cth. pengesahan pesanan dan penghantaran serta maklumat tentang hak undang-undang anda).

 1. Skop aplikasi

Pernyataan Dasar Privasi ini hanya terpakai untuk KOSMOS.HK Tapak kami mungkin mengandungi pautan ke tapak dan halaman lain yang dikendalikan oleh penyedia pihak ketiga sebarang tanggungjawab untuk kandungan tapak web pihak ketiga atau untuk pematuhan mereka dengan keperluan perlindungan data Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda merujuk garis panduan perlindungan data mereka.

 1. Umum

Jika terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina bagi Pernyataan Dasar Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 1. Pindaan kepada Penyata Dasar Privasi ini

Pernyataan Dasar Privasi kami boleh dipinda dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Jika kami bercadang untuk menggunakan data anda untuk sebarang tujuan baharu yang tidak dinyatakan di sini, kami akan mengemas kini Penyata Dasar Privasi kami dan memaklumkan perubahan kepada anda sebelum memulakan sebarang pemprosesan baharu.

 1. Butiran hubungan

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Pernyataan Dasar Privasi kami dan keselamatan maklumat anda, atau ingin mengemas kini atau mengalih keluar butiran anda, sila hubungi kami.

Melalui pos: Unit 11, 3/F, Bangunan Perindustrian Kinglet

21-23 Jalan Shing Wan, Tai Wai

Wilayah Baru, Hong Kong

E-mel: customercare@kosmos.hk

Tel: (852) [5684 9288]